6 lutego 2024 r. odbyło się XX posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków, zatem Gminna Rada Seniorów władna była podejmować prawomocne uchwały. Jednogłośnie podjęto uchwały:
- nr 31/GRS/2024 w sprawie przyjęcia planu pracy Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie,
- nr 32/GRS/2024 wyznaczenia delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Załączniki:
Download this file (pismo do mieszkańców.pdf)pismo do mieszkańców.pdf[ ]202 kB
Informacja

Wójt Gminy Cekcyn  zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO F7, będącego własnością Gminy Cekcyn.

logo KRUS

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Wójt Gminy Cekcyn informuje, że oferty złożone przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań w 2024 roku, zostały zaopiniowane przez Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Wójta Gminy Cekcyn do realizacji.

Niniejsza oferta nie stanowi ogłoszenia o naborze w trybie konkursowym gdyż zgodnie z art.12 ust. 2  Ustawy o pracownikach samorządowych, zatrudnienie na zastępstwo w związku z usprawiedliwiona nieobecnością pracownika nie podlega procedurze naboru w drodze konkursu.