Miło nam poinformować, że Gmina Cekcyn jako jedna z 89 w Polsce i jedyna w powiecie tucholskim pozyskała dofinansowanie na utworzenie dwóch gminnych pracowni multimedialnych w ramach Konkursu Grantowego miniPAKT.
 
Pracownie powstały w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie oraz Centrum Usług Społecznych-Hopland.

UWAGA! WYŁĄCZENIE ODWOŁANE!

Informacja o wyłączeniu była wysłana: 2024-01-09 15:52:30
Treść informacji:

 Cekcyn
w dniach: 2024-01-18,
w godzinach:  18 sty 09:00 - 18 sty 13:30
Cekcyn ul. Szkolna numery: 34A, 34B, 34C, 70, i przyległe.

Obszar  Cekcyn
w dniach: 2024-01-22,
w godzinach:  22 sty 08:30 - 22 sty 12:00
Wysoka działka numer 71, i przyległe.

Informacja

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach dostępności różnorodnych form pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej realizuje projekt Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Telefon dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030, codziennie od godziny 17 do godziny 21 dyżuruje dwóch konsultantów: psycholog i prawnik, którzy udzielają wsparcia i pomocy osobom borykającym się z problemami rodzinnymi, zagrożonym przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną czy seksualną, oraz uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w tym od alkoholu. 

W załączeniu ulotki informacyjne – Kujawsko-Pomorskie przeciw przemocy.

 

Załączniki:
Download this file (ulotka projekt do druku.pdf)ulotka[ulotka]3262 kB

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zm.)

Informacja

 W 2024 r. stawki opłat za odpady komunalne oraz terminy płatności nie ulegają zmianie. Opłaty należy uiszczać do 10 dnia miesiąca następnego, w wysokości:

- 32,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, który oddaje bioodpady w workach,

- 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku jeśli bioodpady są zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

W związku z powyższym nowe harmonogramy z rozliczeniami nie będą wysyłane do mieszkańców gminy.
W razie pytań odnośnie stanu wpłat bądź potrzeby wydrukowania harmonogramu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 52 3347557 lub osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 26).

Przypominamy o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (zmniejszenie lub zwiększenie ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości).