Nazwa Oferenta: Gminny Ludowy Klub Sportowy CIS Cekcyn
Tytuł oferty: „Rozwój i wsparcie sekcji tenisa stołowego, piłki nożnej i minigolfa”.

Załączniki:
Download this file (informacja .pdf)informacja .pdf[ ]215 kB

30 lipca 2023 roku Mieszkanka naszej Gminy Pani Cecylia Wilkowska z Zalesia świętowała 101 rocznicę swoich urodzin. Szanowną Jubilatkę odwiedził Pan Wójt Jacek Brygman oraz Z-ca Kierownika USC Małgorzata Behrendt. Pani Cecylia otrzymała list gratulacyjny, kwiaty i upominek oraz najserdeczniejsze życzenia. Taki Jubileusz jest niezwykłą okazją do wspomnień i podziękowań za trud całego życia. Jednocześnie to okazja do spotkań z rodziną i bliskimi. 

Serdeczne gratulacje i życzenia od całego samorządu Gminy Cekcyn

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyn na 2024 rok.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego TUCHWOD Sp. z o.o. w Tucholi informuje, że w dniu  01-08-2023r (wtorek) w godzinach 8:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Cekcyn ul. Leśna od ul. Szerokej w kierunku M. Gacna

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością przebudowy hydrantu ppoż. na zadaniu remont drogi powiatowej w miejscowości Cekcyn ul. Leśna gm. Cekcyn.

Oferta z dnia 27 lipca 2023 r. złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Gryf Cekcyn.

Załączniki:
Download this file (Oferta uproszczona.PDF)Oferta uproszczona.PDF[ ]751 kB