Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktualności.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora w świetlicy wiejskiej w Ludwichowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2013 r.
Więcej informacji na stronie www.bip.cekcyn.pl, zakładka Aktualności, a także u P. Justyny Wilkiewicz pod nr tel. 52 33 47 555

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: woj. kujawsko-pomorskie
Przebieg: Aktualnie na obszarze województwa występują porywy wiatru: Bydgoszcz 60 km/h, Toruń 65 km/h, Grudziądz 80 km/h. W ciągu najbliższych godzin porywy wiatru nadal będą występować, prędkość maksymalna w porywach dochodzić będzie do 90 km/h.
Data wydania: godz. 10:59 dnia 31.01.2013
Żrodło: IMGW-PIB

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy realizację dwóch zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a mianowicie:
1. "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ludwichowie wraz z wyposażeniem" na kwotę brutto 292.631,64 zł., inwestycję realizowała firma TG "PARA" z siedzibą w Tucholi.
2. "Przebudowa i nadbudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i izbę produktu lokalnego w miejscowości Krzywogoniec wraz z wyposażeniem"na kwotę brutto: 346.376,82 zł, zadanie wykonała SPR Osnowo, Zakład Remontowo - Budowlany, Osnowo.
Wszystkim użytkownikom życzymy wielu wspólnych działań, w nowo zmodernizowanych obiektach, na rzecz lokalnych społeczności.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” wniosków o dofinansowanie w ramach działania: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego.

Więcej informacji na stronie: www.lgr-borowiackarybka.pl

Miło nam poinformować o wyróżnieniu jakie otrzymała Gmina Cekcyn oraz Wójt Jacek Brygman w Ogólnopolskim Rankingu "Perły samorządu", organizowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej.