Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na ratownika wodnego na kąpielisku przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim. Termin składania ofert do 19 kwietnia 2012 do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy - sekretariat, pokój nr 24, więcej szczegółów na www.bip.cekcyn.pl oraz na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Decydujmy razem, na spotkanie dnia 21.03.2012 r. o godz. 10.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie. W ramach spotkania zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące tworzenia programu rozwoju turystyki w Gminie Cekcyn.

 

W dniu 15 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie gościliśmy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi: Pana Daniela Kania oraz Pana Tomasza Kuffel. Spotkanie zorganizowano dla przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Cekcynie oraz uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Cekcynie. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie aktywnie odpowiadali na pytania policjantów. Największe zainteresowanie wzbudził pies policyjny – wyszkolony do pracy z policją. Przedszkolaki otrzymały również kamizelki odblaskowe celem zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach naszej gminy.

 

Z okazji Światowego Dnia Poezji Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie zaprasza w piątek 23 marca br na godz. 18.00 na wieczorek poetycki. Wystąpią m.in.: Jadwiga Bartlewska, Zdzisław Deja, Jadwiga Gromowska, Elżbieta Kotras, Mirosława Michalska. ZAPRASZAMY

W dniu 15 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie gościliśmy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi: Pana Daniela Kania oraz Pana Tomasza Kuffel. Spotkanie zorganizowano dla przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Cekcynie oraz uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Cekcynie. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie aktywnie odpowiadali na pytania policjantów. Największe zainteresowanie wzbudził pies policyjny – wyszkolony do pracy z policją. Przedszkolaki otrzymały również kamizelki odblaskowe celem zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach naszej gminy.

Urząd Gminy w Cekcynie zaprasza na spotkania warsztatowe z zakresu:
- wypracowania programu rozwoju turystyki na obszarze gminy,
- współpracy samorządu z kwaterodawcami, osobami prowadzącymi gospodarstwa agroturystyczne,
- tworzenia produktu turystycznego,
- opracowania wspólnych kierunków rozwoju turystyki.
Spotkania warsztatowe odbędą się 14 i 21 marca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie od godz. 10.00 – 14.00.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach pod nr telefonu
52 33 47 555.