W niedzielę 16 grudnia 2012r.w świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie odbyło się mikołajkowo-świąteczne spotkanie maluchów z grup świetlicowych.
Grupa z Nowych Sumin zaprosiła grupę z Ostrowa.
 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.Termin złożenia ofert upływa 14 stycznia 2013 r. o godz. 10.00, oferty należy składać do Urzędu Gminy w Cekcynie, pokój Nr 24 /sekretariat/. Więcej informacj: ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, umowy i sprawozdania, dostępne są na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktulaności oraz pod nr telefonu 52 33 47 555.

Szanowni Państwo,

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele!

Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.

I miejsce dla Gminy Cekcyn!!!
Wczoraj 04 grudnia 2012 r. w Warszawie zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu "Przyjazna Wieś". Na szczeblu ogólnopolskim, w kategorii infrastruktury technicznej zdobyliśmy I miejsce za budowę amfiteatru w Cekcynie oraz zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim. Budowa była realizowana w ramach partnerskiego projektu "Bory Tucholskie w labiryntach natury" - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.

 


fot. ze strony www.ksow.pl

fot. ze strony www.ksow.pl

Nasza gmina bierze udział w projekcie Fundacji Komeńskiego „Grupy Zabawowe - Od serca dla dziecka” W ramach projektu zapraszamy RODZICÓW i DZIECI na bezpłatne spotkania GRUPY ZABAWOWEJ. W spotkaniach mogą uczestniczyć dzieci wieku od  6 miesięcy do 3 lat. W naszej gminie Grupy Zabawowe organizowane są w Cekcynie (prowadzi  animatorka p. Marika Hoffmann) oraz w Nowym Suminie (prowadzi animatorka p. Sylwia Glazik)

Jak już wspominaliśmy na naszej stronie Gmina Cekcyn zajęła I miejsce w konkursie "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych w zakresie infrastruktury technicznej, którego organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nagrodę otrzymaliśmy za budowę amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim, które realizowane były w ramach partnerskiego projektu " Bory Tucholskie w labiryntach natury - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej".

We wtorek 27 listopada w Przysieku odbyło się uroczyste wręczenie nagród etapu regionalnego. Poniżej krótka fotorelacja.
 

W kategorii infrastruktury społecznej wygrała Gmina Chełmża, która wspólnie z nami będzie reprezentowała województwo kujawsko-pomorskie w następnym ogólnopolskim etapie konkursu.

Ogłoszenie zwycięzców już 4 grudnia. Trzymajmy kciuki!Śmiech