W maju 2012 Para Prezydencka zainaugurowała Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”, by wyróżnić i promować wartościowe inicjatywy samorządów, które kreują otoczenie sprzyjające dobremu funkcjonowaniu rodzin. Najlepsze działania mogą stać się wzorem i inspiracją dla innych władz lokalnych w Polsce.
Podczas świątecznego spotkania Pary Prezydenckiej z Rodzinami w środę 19 grudnia 2012 w Pałacu Prezydenckim  zostały ogłoszone Nominacje Kapituły w Konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. Z blisko 250 różnorodnych inicjatyw samorządów wspierających rodziny, nadesłanych z całej Polski, Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wyłoniła 15 Nominowanych do Nagrody Pary Prezydenckiej.

"Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie."

Cyprian Kamil Norwid


 

Wszystkim mieszkańcom gminy Cekcyn
życzymy  świąt białych, pachnących choinką, spędzonych                
w ciepłej i rodzinnej atmosferze przy wigilijnym stole,
życzliwości oraz wszelkiej pomyślności.     
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu
w zbliżającym się 2013 roku, a serdeczna i twórcza współpraca
buduje naszą "małą ojczyznę"  poprzez realizację wielu
śmiałych zamierzeń zawodowych i społecznych.

życzą
Rada Gminy, Wójt Gminy
oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Cekcynie

W niedzielę 16 grudnia 2012r.w świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie odbyło się mikołajkowo-świąteczne spotkanie maluchów z grup świetlicowych.
Grupa z Nowych Sumin zaprosiła grupę z Ostrowa.
 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.Termin złożenia ofert upływa 14 stycznia 2013 r. o godz. 10.00, oferty należy składać do Urzędu Gminy w Cekcynie, pokój Nr 24 /sekretariat/. Więcej informacj: ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, umowy i sprawozdania, dostępne są na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktulaności oraz pod nr telefonu 52 33 47 555.

Szanowni Państwo,

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele!

Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.

I miejsce dla Gminy Cekcyn!!!
Wczoraj 04 grudnia 2012 r. w Warszawie zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu "Przyjazna Wieś". Na szczeblu ogólnopolskim, w kategorii infrastruktury technicznej zdobyliśmy I miejsce za budowę amfiteatru w Cekcynie oraz zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim. Budowa była realizowana w ramach partnerskiego projektu "Bory Tucholskie w labiryntach natury" - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.

 


fot. ze strony www.ksow.pl

fot. ze strony www.ksow.pl