logo KRUS

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2023 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej lub świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 15 do 25 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wydrukowanego zestawu wierszy, zawierającego od 1 do 3 utworów, które nie były wcześniej nagradzane w innym konkursie ani publikowane w Internecie. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego zestawu należy dołączyć Kartę uczestnika/Kartę uczestnictwa dziecka - Załącznik do Regulaminu. Wiersze nadesłane bez Karty uczestnika/Karty uczestnictwa dziecka nie biorą udziału w Konkursie.
3. Prace należy dostarczyć do 10. maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki:
Download this file (Karta_uczestnika.pdf)Karta_uczestnika.pdf[ ]302 kB

   W związku z docierającymi do tutejszego urzędu informacjami, dotyczącymi działań firm konsultingowych oferujących mieszkańcom dofinansowanie do  instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów grzewczych, Urząd Gminy Cekcyn informuje, że nie prowadzi obecnie naboru wniosków na realizację zadań związanych z montażem instalacji OZE. Ponadto Gmina Cekcyn nie współpracuje aktualnie z żadną firmą oferującą wsparcie w celu uzyskania dofinansowania do ww. zadań.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-02-07,
w godzinach:  7 lut 09:00 - 7 lut 13:30
Ludwichowo numery: od 29 do 31 oraz 35, i przyległe.