Informacja

Od 1 stycznia 2024 r. dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które w dużym stopniu są zależne od wsparcia innych, mogą wnioskować o świadczenie wspierające. To nowy rodzaj świadczenia, które jest skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-02-21,
w godzinach:  21 lut 09:00 - 21 lut 12:30
Cekcyn działki od numeru 538/9 do 538/42, i przyległe.

Szanowni Państwo,
Gmina Cekcyn rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2034.
W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej Gminy Cekcyn.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić KLIKAJĄC TUTAJ
Formularz będzie dostępny do 31 marca 2024 roku.
Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2034 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Cekcyn na najbliższe lata.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Cekcyn na lata 2024-2034.

Informacja

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu serdecznie zapraszają na szkolenie online 

6 lutego 2024 r. odbyło się XX posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków, zatem Gminna Rada Seniorów władna była podejmować prawomocne uchwały. Jednogłośnie podjęto uchwały:
- nr 31/GRS/2024 w sprawie przyjęcia planu pracy Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie,
- nr 32/GRS/2024 wyznaczenia delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.