ZBIÓRKA POPIOŁU

Przypominamy, iż w sezonie grzewczym w miesiącach październik - kwiecień firma odbierająca odpady komunalne na terenie gminy Cekcyn zobowiązana jest do odbioru selektywnie zgromadzonego popiołu w dodatkowym pojemniku od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć jego selektywnego gromadzenia.

Mieszkańcy, którzy chcieliby, aby posesję wyposażyć w dodatkowy pojemnik na popiół proszeni są do zgłoszenia tego faktu do tutejszego urzędu - pokój nr 8. 

Uwaga!

W POJEMNIKU NA POPIÓŁ NIE MOGĄ BYĆ GROMADZONE INNEGO TYPU ODPADY!!!