W poniższym załączniku przedstawiamy informację dla mieszkańców Cekcyna przy ulicy Głównej (od nr 1-8), ulicy Okrężnej (od nr 1-15), ulicy Wczasowej, Madery, ulicy Szkolnej (od nr 1-30).