Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-11-08,
w godzinach: 8 lis 08:00 - 8 lis 09:00, 8 lis 12:00 - 8 lis
13:30
Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego
wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości:
Zielonka od 1 do 26, od 34 do 51, 56, od 62 do 67, oraz 75,
77, i przyległe.