Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-11-10,
w godzinach: 10 lis 08:00 - 10 lis 09:30, 10 lis 12:30 - 10
lis 14:00
Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego
wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości:
Nowy Sumin, Stary Sumin od 24 do 36, oraz 44, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-11-10,
w godzinach: 10 lis 08:00 - 10 lis 14:00
Zamarte, Zalesie od 16 do 18, od 24 do 36, od 42 do 48, oraz
51, Nowy Sumin 83, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-11-10,
w godzinach: 10 lis 08:00 - 10 lis 11:30
Stary Sumin od 24 do 27, oraz 35, 35A, 35B, 44, i przyległe.