Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie w dalszym ciągu prowadzi kwalifikację rodzin i osób do otrzymywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 plus

W związku z tym prosimy osoby/rodziny chcące skorzystać z pomocy żywnościowej o telefoniczny kontakt z pracownikami socjalnymi tutejszego Ośrodka (52 33 47 553, 52 33 47 554) w celu uzyskania "Skierownia do odbioru żywności".

WAŻNE !!!

Osoby/rodziny chcące uzyskać "Skierowanie do odbioru żywności" w kwietniu br. zobowiązane są telefonicznie oświadczyć o wszystkich osiągniętych dochodach (wypłaconych) w miesiącu marcu 2023 r.

W przypadku osób, które przystąpią do programu po raz pierwszy konieczne jest zgłoszenie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie w celu przedstawienia sytuacji dochodowej.

Kryterium dochodowe:

Dochód netto dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.707,20 zł

Dochód netto na osobę w rodzinie wynosi 1.320,00 zł