Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (LGD) zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego do aktywnego włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Lokalna Strategia Rozwoju to Państwa pomysły na rozwój lokalny, realizowany przez organizacje pozarządowe, samorządy, lokalne instytucje, rolników i przedsiębiorców. Istotne jest, aby pomysły na rozwój gospodarczy i społeczny na najbliższe 6 lat wypracowywane były wspólnie z mieszkańcami. W związku z tym zapraszamy do wypełniania ankiet, zgłaszania pomysłów na projekty, wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz e-konsultacjach. Więcej szczegółów na temat konsultacji znajduje się na stronie www.partnerstwo.borytucholskie.pl