1 stycznia 2024r. równe 100 lat ukończyła Pani Halina Hinca z d. Edel. Pani Halina jest mieszkanką Wysokiej. W 1945r. wyszła za mąż za Leonarda Hincę, z którym pozostawała w związku małżeńskim aż do jego śmierci w 1997r. (52 lata). Jest matką dwóch córek: Danuty i Grażyny. Doczekała się trojga wnucząt: Joanny, Małgorzaty i Bartosza oraz dwóch prawnucząt: Antoniego i Walerii.

Szanowną Jubilatkę w świetlicy wiejskiej w Wysokiej odwiedzili: Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman oraz Małgorzata Behrendt z-ca Kierownika USC w Cekcynie przekazując Jubilatce najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje. Spotkanie przepełnione było serdecznością gości i rodziny oraz chwilą wspomnień z życia Pani Haliny.