Wójt Gminy Cekcyn informuje, że oferty złożone przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań w 2024 roku, zostały zaopiniowane przez Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Wójta Gminy Cekcyn do realizacji.

Wyniki otwartego konkursu ofert w załączeniu.