Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie zaprasza na podstawowy kurs obsługi komputera dla dorosłych.  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1,5 godz. we wtorki i środy (10 spotkań).
Uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy. (jedna grupa może liczyć max. 7 osób). Pierwsze zajęcia odbędą się 1 lutego 2012 r. godz. 1600.

Kurs obejmować będzie m.in.:
-podstawy obsługi komputera ( system operacyjny Windows Vista )
-organizacja i zarządzanie danymi na komputerze(
pliki i foldery, tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów,  kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów)
-obsługa edytora tekstów Word – podstawy (redagowanie dokumentu, formatowanie tekstu, praca z tabelami i na tabelach…)
- podstawy Internetu (wyszukiwanie danych w Internecie, poczta elektroniczna)

Chętni  mogą zapisywać się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie w godz. od 800- 1800 lub pod numerem tel: (52) 33-47-576 do 30 stycznia br. Liczba miejsc ograniczona.