Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2012 roku został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu są dostępne na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktualności.