W dniu 2 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy w Cekcynie Wójt Gminy Cekcyn gościł jubilatów obchodzących Złote Gody – 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Państwa Edytę i Zygfryda Guz oraz parę, która obchodziła 55 rocznicę – Szmaragdowe Gody pożycia małżeńskiego Państwa Annę i Jana Kotlęga. Państwo Guz wychowali 3 córki, doczekali się 2 wnuków i 3 wnuczek. Pani Edyta zajmowała się domem i dziećmi a Pan Zygfryd z zawodu i z zamiłowania jest murarzem. Nadal pracuje w zawodzie. Pani Edyta należy i aktywnie uczestniczy w chórze „Cisowianie”. Jubilaci zgodnie twierdzą, że receptą na wieloletnie pożycie małżeńskie jest wzajemne zrozumienie. Państwo Kotlęga mają 5 dzieci, doczekali się 12 wnuków (9 wnuczek i 3 wnuków) oraz 4 prawnuków. Pani Anna zajmowała się domem i dziećmi a Pan Jan pracowała w tartaku i na gospodarstwie. Urząd Gminy w Cekcynie składa serdeczne gratulacje Dostojnym Jubilatom oraz życzenia zdrowia na dalsze lata wspólnego pożycia małżeńskiego.

(na zdjęciu od prawej strony: Wójt Gminy Cekcyn – Jacek Brygman, Państwo Edyta i Zygfryd Guz, Państwo Anna i Jan Kotlęga, pracownik USC - Małgorzata Behrendt)