Szanowni Państwo,

Gmina Cekcyn przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który umożliwia uzyskanie funduszy na rozwiązywanie problemów społecznych gminy. Jednym z najważniejszych zagadnień, które dostrzegamy i chcemy w jak największym stopniu uwzględniać, jest potrzeba zapewnienia jak najlepszych warunków życia Seniorów. Dlatego prosimy o wypełnienie anonimowej "ankiety dla seniorów", która pozwoli nam lepiej poznać Państwa potrzeby.
Ewentualnie pozyskane dofinansowania można również przeznaczyć na przystosowanie zniszczonych lub opuszczonych budynków dla organizacji w nich zajęć dla mieszkańców lub stworzenia miejsc pracy. Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie "ankiety ogólnej", która pozwoli nam lepiej poznać Państwa ocenę stanu gminy.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 12, pod numerem telefonu: 52 33 47 555

Bardzo dziękujemy za pomoc!

Gmina Cekcyn złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt: "Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn". Nie czekając na podpisanie umowy rozpoczęliśmy pracę nad programem.  Każdy program powinien rozpoczynać się od diagnozy i taką też , po zebraniu danych i  ich analizie, opracowaliśmy. Na podstawie tej diagnozy  określiliśmy, w jakim kierunku gmina chce i może prowadzić program oraz rozpoznaliśmy potencjały i problemy gminy. Cała analiza znajduje się w załączniku. Przyjemnej lektury :)

We wtorkowe popołudnie 8 listopada 2016 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie spotkanie dotyczące rewitalizacji. Zgromadzonych przywitał Wójt Gminy Cekcyn - Pan Jacek Brygman. Monika Szczęsna - pracownik Urzędu Gminy przedstawiła zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, a Pan Adam Stańczyk przybliżył uczestnikom ogólne zasady tworzenia programów rewitalizacji, wytyczne wojewódzkie oraz przedstawił krótką charakterystykę statystyczną gminy.

Gmina Cekcyn zamierza ubiegać się o dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dofinansowanie jest możliwie na poziomie 90 % kosztów zadania.

Ze względu na konieczność włączenia lokalnej społeczności zorganizowaliśmy pierwsze, z wielu kolejnych, spotkań, które miało przybliżyć temat rewitalizacji mieszkańcom gminy. Na spotkanie przybyło ok. 30 osób. Bardzo ucieszyło nas, że oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych na sali było widać młodzież.

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiona na spotkaniu.

Zachęcamy do śledzenia strony i czynnego uczestniczenia w kolejnych spotkaniach, bo nic o nas bez nas!