Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Celiny i Mirosława Frej - duetu wokalnego, który powstał w 1992 roku w Tarnowskich Górach. Piosenki zespołu znajdują się na liście śląskich szlagierów.

11 lutego 2012 (sobota) godz. 1900
w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie

wstęp wolny

organizatorzy: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie, Gmina Cekcyn, Powiat Tucholski

  Gminny Ośrodek Kultury i  Firma ORIFLAME zaprasza na pokaz makijażu
przyjdź i skorzystaj z darmowego zabiegu

10 lutego (piątek) godz. 1700 - 1900
w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie

Podczas imprezy będzie można skorzystać z bezpłatnego badania skóry, dowiedzieć się więcej o pielęgnacji swoich dłoni i zapoznać się z kosmetykami firmy Oriflame.

 

 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2012 roku został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu są dostępne na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktualności.

W dniu 2 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy w Cekcynie Wójt Gminy Cekcyn gościł jubilatów obchodzących Złote Gody – 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Państwa Edytę i Zygfryda Guz oraz parę, która obchodziła 55 rocznicę – Szmaragdowe Gody pożycia małżeńskiego Państwa Annę i Jana Kotlęga. Państwo Guz wychowali 3 córki, doczekali się 2 wnuków i 3 wnuczek. Pani Edyta zajmowała się domem i dziećmi a Pan Zygfryd z zawodu i z zamiłowania jest murarzem. Nadal pracuje w zawodzie. Pani Edyta należy i aktywnie uczestniczy w chórze „Cisowianie”. Jubilaci zgodnie twierdzą, że receptą na wieloletnie pożycie małżeńskie jest wzajemne zrozumienie. Państwo Kotlęga mają 5 dzieci, doczekali się 12 wnuków (9 wnuczek i 3 wnuków) oraz 4 prawnuków. Pani Anna zajmowała się domem i dziećmi a Pan Jan pracowała w tartaku i na gospodarstwie. Urząd Gminy w Cekcynie składa serdeczne gratulacje Dostojnym Jubilatom oraz życzenia zdrowia na dalsze lata wspólnego pożycia małżeńskiego.

(na zdjęciu od prawej strony: Wójt Gminy Cekcyn – Jacek Brygman, Państwo Edyta i Zygfryd Guz, Państwo Anna i Jan Kotlęga, pracownik USC - Małgorzata Behrendt)

28 stycznia 2012r. odbędzie się wizyta studyjna do Aleksandrowa Kujawskiego dla sołtysek, sołtysów i rad sołeckich z terenu gminy Cekcyn. Podczas wizyty uczestnicy/czki zapoznają się z funkcjonowaniem w tej gminie funduszu sołeckiego oraz zobaczą kilka przykładów udanych inwestycji zrealizowanych na terenie kilku sołectw. Wyjazd o godzinie 8:00 sprzed Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

Wizyta studyjna  odbywa się w ramach projektu „Sołtysi i sołtyski na start!” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Człowiek - najlepsza inwesty cja

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie zaprasza na podstawowy kurs obsługi komputera dla dorosłych.  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1,5 godz. we wtorki i środy (10 spotkań).
Uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy. (jedna grupa może liczyć max. 7 osób). Pierwsze zajęcia odbędą się 1 lutego 2012 r. godz. 1600.

Kurs obejmować będzie m.in.:
-podstawy obsługi komputera ( system operacyjny Windows Vista )
-organizacja i zarządzanie danymi na komputerze(
pliki i foldery, tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów,  kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów)
-obsługa edytora tekstów Word – podstawy (redagowanie dokumentu, formatowanie tekstu, praca z tabelami i na tabelach…)
- podstawy Internetu (wyszukiwanie danych w Internecie, poczta elektroniczna)

Chętni  mogą zapisywać się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie w godz. od 800- 1800 lub pod numerem tel: (52) 33-47-576 do 30 stycznia br. Liczba miejsc ograniczona.