W poniższym załączniku przedstawiamy informację dla mieszkańców Cekcyna przy ulicy Głównej (od nr 1-8), ulicy Okrężnej (od nr 1-15), ulicy Wczasowej, Madery, ulicy Szkolnej (od nr 1-30).

ZBIÓRKA POPIOŁU

Przypominamy, iż w sezonie grzewczym w miesiącach październik - kwiecień firma odbierająca odpady komunalne na terenie gminy Cekcyn zobowiązana jest do odbioru selektywnie zgromadzonego popiołu w dodatkowym pojemniku od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć jego selektywnego gromadzenia.

Mieszkańcy, którzy chcieliby, aby posesję wyposażyć w dodatkowy pojemnik na popiół proszeni są do zgłoszenia tego faktu do tutejszego urzędu - pokój nr 8. 

Uwaga!

W POJEMNIKU NA POPIÓŁ NIE MOGĄ BYĆ GROMADZONE INNEGO TYPU ODPADY!!! 

 

 

Nadzwyczajne liczenie dzików

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.

Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.

W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.

Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu.

 

Źródło: WCZK Bydgoszcz