Obszar Cekcyn w dniach: 2022-10-03, w godzinach: 3 paź 08:00 - 3 paź 11:30 Cekcyn ul. Leśna 1G, i przyległe.
Informacja

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego (w tym młodzież, przedstawicieli lokalnych  organizacji – stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP, klubów sportowych, jak również przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji publicznych, radnych, sołtysów, emerytów, rolników - w tym prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne) na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu tucholskiego na kolejny okres programowania UE tj. 2021-2027.

Informujemy, że od dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie (I piętro, pokój nr 11, tel. 52 33-47-571) przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf

W dniach 5-6 września 2022 roku w Bydgoszczy odbyło się seminarium organizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów i Bydgoską Radę Seniorów w ramach projektu "Aktywne Rady Seniorów jako ważny czynnik partycypacji społecznej".
Z Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie udział wzięły: wiceprzewodnicząca - Grażyna Żółkiewicz i Jolanta Megger - członek. W Seminarium brali udział przedstawiciele rad seniorów z wielu miast Polski i gmin województwa kujawsko-pomorskiego.