Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
  1. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
   w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  2. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji
   z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
 1. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
 1. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
  w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
 2. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-13,
w godzinach: 13 sty 08:00 - 13 sty 12:00
Cekcyn ul. Szkolna 12, kiosk; Główna 8, i przyległe

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-10,
w godzinach: 10 sty 08:30 - 10 sty 13:30
Zalesie numery: od 1 do 8, 1i, 1h, 12A, 56, ferma lisów, i przyległe

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-09,
w godzinach: 9 sty 08:00 - 9 sty 12:00
Wielkie Gacno - przejazd kolejowy na drodze do Tlenia

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na Animatora Sportu w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" w 2023 roku.
Zgodnie z założeniami projektu Animatorem Sportu może zostać osoba, która posiada umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające na inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na obiektach Orlik.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 11 stycznia 2023r. do godz. 15.30 z adnotacją na kopercie: "Nabór na stanowisko Animatora Sportu" - w Urzędzie Gminy w Cekcynie – Sekretariat - pokój nr 24.Adres: Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
Download this file (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.odt)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.odt[ ]6 kB
Download this file (Ogłoszenie.PDF)Ogłoszenie.PDF[ ]993 kB