Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie poszukuje do pracy osób, które zostaną zatrudnione w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 do wykonywania usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Z osobami tymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (LGD) zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego do aktywnego włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie w dalszym ciągu prowadzi kwalifikację rodzin i osób do otrzymywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 plus

Informacja

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia dotyczące płatności bezpośrednich, warunkowości oraz ekoschematów, które odbędą się w dn. 14.04.2023 r.: 

Informacja

Harmonogram obsługi rolników przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.

Załączniki:
Download this file (tucholski.pdf)Harmonogram[ ]5866 kB