Grafika zachęcając do udziału w wyborach flaga polski z anpisem wybory 2023

Wybory to święto demokracji. Nasze decyzje mają fundamentalne znacznie – decydują o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę,
15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

  • Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają  1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy.
  • Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

    *250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich), zespołów ludowych i orkiestr dętych;

    * 250 tys. zł dla lokalnych klubów sportowych.

  • Wcześniej rząd ogłosił konkurs "Bitwa o remizy", który zakłada, że w każdym powiecie – oprócz miast na prawach powiatu - gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Łącznie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją będzie mogła liczyć w sumie na 2,5 mln złotych dodatkowego wsparcia.

W ubiegłą sobotę (7 października br.) uczestnicy projektu "Dychtownie zdobiony świerk - warsztaty ekologiczno - rękodzielnicze dla mieszkańców z obszaru LSR", wzięli udział w warsztacie wyjazdowym w Fundacji "Cuda Wianki" w Lubiewicach.

Obszar  Cekcyn
w dniach: 2023-10-20,
w godzinach:  20 paź 10:00 - 20 paź 12:30 Trzebciny działka numer 26/17, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-10-17,
w godzinach: 17 paź 09:00 - 17 paź 12:30
Knieja 6A oraz działki od numeru 937/3 do 937/19, i przyległe.

Obszar  Cekcyn
w dniach: 2023-10-16,
w godzinach:  16 paź 08:30 - 16 paź 14:30
Cekcyn ul. Okrężna numery: 11, 13, 15, 15A, 19A, 33, Główna 5, 7, 13, Cisowa 1, i przyległe.

Polska Spółka Gazownictwa logo

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 06.11.2023-09.11.2023r na terenie gminy Cekcyn akcję przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2023", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.