Informacja

Od 30 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zamieszczamy poniżej wzór takiego wniosku wraz z załącznikiem.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Informacja

Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-05-18, w godzinach: 18 maj 08:00 - 18 maj 11:30

Informacja

Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-05-17,
w godzinach: 17 maj 08:00 - 17 maj 14:30 Cekcyn ul. Dworcowa numery nieparzyste od 25 do 69, i przyległe.

Informacja

Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-05-17, w godzinach: 17 maj 11:00 - 17 maj 13:30

Informacja

Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-05-17,
w godzinach: 17 maj 09:30 - 17 maj 12:00