WÓJT GMINY CEKCYN

ogłasza nabór

na członków Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie

na drugą kadencję 2024-2029

 

1. Rada Seniorów liczyć będzie 8 członków.

2. Kandydatami na członków Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz mają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Cekcyn.

3. Prawo zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów ma:

- grupa 10 mieszkańców Gminy Cekcyn w wieku co najmniej 60 lat,

- podmioty działające na terenie Gminy Cekcyn na rzecz osób starszych, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku

w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

4. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cekcynie w godzinach pracy Urzędu na formularzu zgłoszeniowym.

5. Zgłoszenia po terminie nie będą podlegać weryfikacji.

6. Przyjęcie zgłoszeń oraz wybór na członków Rady Seniorów będzie odbywać się na zasadach określonych w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Cekcyn.

Wójt Gminy Cekcyn

/-/ Jacek Brygman

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-02-21,
w godzinach:  21 lut 09:00 - 21 lut 12:30
Cekcyn działki od numeru 538/9 do 538/42, i przyległe.

Szanowni Państwo,
Gmina Cekcyn rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2034.
W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej Gminy Cekcyn.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić KLIKAJĄC TUTAJ
Formularz będzie dostępny do 31 marca 2024 roku.
Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2034 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Cekcyn na najbliższe lata.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Cekcyn na lata 2024-2034.

Informacja

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu serdecznie zapraszają na szkolenie online