Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na stanowisko opiekuna dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Ostrowie.
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn pokój nr 24 (II piętro) lub pocztą na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2022r., wyłącznie w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem "Nabór do świetlicy wiejskiej w Ostrowie"

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

"Słuchaj dzieweczko! - Ona nie słucha (...)" tymi słowami z ballady "Romantyczność" Adama Mickiewicza (ze zbiorku "Ballady i romanse") rozpoczęliśmy sobotnie Narodowe Czytanie. Tegoroczny wybór lektury ogólnopolskiej akcji był podyktowany 200 rocznicą, upamiętniającą pierwszą ich publikację. W czasie wieczornego spotkania wysłuchaliśmy ballad "Romantyczność", "Świtezianka", "Lilije" w interpretacji uczniów szkół podstawowych: Amelii Bartoszak, Zofii Ragus, Jana Góreckiego, Jakuba Szarafickiego i Szymona Wiśniewskiego. Bez tremy i świetnie przygotowani odegrali swoje role. W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy ballad "Pani Twardowska" i "Powrót taty", tym razem w wykonaniu osób dorosłych: Moniki Bartoszak, Elżbiety Kamińskiej, Moniki Połom, Krzysztofa Bartoszaka i Macieja Góreckiego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tego szczególnego spotkania.


W piątek, 2 września br., nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego kompleksu sportowego w Cekcynie. Inwestycja pn. „Budowa boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej, zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej w Cekcynie”, została zrealizowana przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Informacja

Ponad 32 tys. bonów turystycznych na Kujawach i Pomorzu czeka jeszcze na aktywację. Do wydania choćby częściowego w bonach pozostało 49 mln zł. Zostało coraz mniej czasu na płacenie bonem. Ich ważność upływa 30 września.