Co będziemy mieszać chochlą w borowiackiej grapie? - zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu LSR na lata 2021-2027

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego, w szczególności sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym KGW i OSP), podmiotów gospodarczych oraz instytucji z sektora publicznego, a także dotychczasowych Wnioskodawców i Grantobiorców LGD na otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego dyskutować będziemy o projekcie nowej LSR.

Wójt Gminy Cekcyn informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego:

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie1.PDF)ogłoszenie1.PDF[ ]388 kB

Gmina Cekcyn jest w trakcie realizacji projektu pn. "Doposażenie świetlic wiejskich wraz z wymianą systemu ogrzewania w miejscowościach: Krzywogoniec, Małe Gacno, Wielkie Budziska i Zielonka". Projekt dofinansowany jest z środków Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", typ operacji: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne". Wysokość dofinansowania 138.804,00 zł. 

logo KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023r. (M.P z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4 088,00 zł. 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja

Od kwietnia trwa przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie wraz z montażem windy zewnętrznej.

Informacja

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy”, które odbędzie się 16 maja 2023 r. o godz. 10:00.